ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ «День Захисту Дітей»

15 Травня 2019 — 1 Червня 2019

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ 

«День Захисту Дітей» 

(далі – «Офіційні умови» або «Правила») 

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов). 

Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами. 

1. Замовник та Виконавець Акції 

1.1. Замовником рекламно-маркетингової Акції «День Захисту Дітей» (надалі – «Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176. 

1.2. Виконавцем Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ ОФ МАЙС», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 708. 2. Основні положення Акції 

2.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє - та правоздатність) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил. 

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 1) особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років; 2) особи, які не виконали умов цих Правил; 3) нерезиденти України; 4) власники та працівники Виконавця та Замовника або представники орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ «Оушен Плаза»), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до проведення Акції та обслуговування ТРЦ «Оушен Плаза», в тому числі рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Виконавця Акції, Замовника Акції, орендарів ТРЦ «Оушен Плаза». 5) будь-які юридичні особи. 

2.3. Акція проводиться на території ТРЦ «Оушен Плаза», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176 (далі – ТРЦ) і триватиме з 27 травня 2019 року до 1 червня 2019 року включно (надалі – «Період проведення Акції»). 

2.4. Реєстрація Учасників Акції здійснюється на першому поверсі ТРЦ «Оушен Плаза» біля інфо-стійки з 12:00 27 травня 2019 року та припиняється о 18:30 1 червня 2019 року 

2.5. Розіграш відбудеться о 19:00 1 червня 2019 року на головній сцені ТРЦ «Оушен Плаза». 

3. Продукція, що бере участь в Акції 

3.1. В Акції бере участь продукція усіх орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (надалі – «Товари»), крім Товарів, що реалізуються на території гіпермаркету «Ашан». 

4. Умови та порядок участі в Акції 

4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно: 

4.1.1. В період проведення Акції здійснити 1 (одну) або більше транзакцій, на суму від 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.), з оплати Товарів в будь-яких магазинах, що знаходяться на території ТРЦ (крім гіпермаркету «Ашан») на загальну суму від 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок), тобто здійснити покупку товарів не більше, ніж 1 (одним) чеком на загальну суму від 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок), що має бути обов’язково підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків); 

4.1.2. пред’явити та зареєструвати розрахунковий документ/розрахункові документи (фіскальні або товарні, належно оформлені чеки), що підтверджують здійснення покупки, яка відповідає умовам Акції, біля інфо-стійки на 1-му поверсі ТРЦ. До участі в Акції допускаються лише розрахункові документи (чеки) учасника Акції з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції, та Картки, що підтверджують реєстрацію в Акції, заповнені згідно умов цих Правил. Не відповідають умовам Акції наступні розрахункові документи (фіскальні або товарні чеки): - які було отримано під час покупок, що були здійснені до 10:00 годин 00 хвилин 27 травня 2019 року та після 18 годин 30 хвилин 1 червня 2019 року; - неналежним чином оформлені; 

4.1.3. отримати та заповнити персональну реєстраційну анкету учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника - П.І.Б., контактний телефон, тощо (надалі – «Картка»). Після того, як Картку буде заповнено учасником Акції відповідно до даних Правил, учасник Акції отримує право на участь у розіграші Призів Акції. УВАГА! Один Учасник має можливість зареєструватися необмежену кількість разів для участі в Акції для отримання Призів Акції/Головного Призу, зазначених в п.5.1. Правил, протягом всього періоду проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил. 

4.2. Усі Картки, заповнені належним чином, беруть участь у розіграші Призів Акції. 

4.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 

4.4. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції. 

4.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 

4.6. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ протягом періоду проведення Акції. 

4.7. Виконавець Акції має право вимагати в Учасника Акції пред'явити оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ, в будь-який момент на свій розсуд. 

5. Призовий фонд Акції 

5.1 Призами Акції є: 1) Galaxy Tab A10.1 – 1 шт. 2) Galaxy A30 – 1 шт. 3) Galaxy Watch Active – 1 шт. 

5.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 5.1. цих Правил. Призи Акції призначені для особистого використання Учасниками Акції і не можуть мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення. 

5.3. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в пп.7.1. цих Правил. 

5.4. Замовник Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Замовником відповідно до вимог законодавства України. 

5.5. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах. 

5.6. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції. 

5.7. Переможець Акції може отримати відповідний Приз Акції лише один раз в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.6 цих Правил. 

 6. Проведення розіграшу Призів Акції. 

6.1. 1 червня 2019 р. о 19:00 за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, відбудеться розіграш Призового фонду Акції. 

6.2. Визначення переможця Акції, який зможе отримати Приз (надалі – Переможець), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток учасників, що приймають участь в Акції. 

6.3. Переможець буде повідомлений про перемогу в Акції одразу в місці розіграшу. Присутність переможця в місці розіграшу Призу є обов’язковою умовою для отримання Призу. Якщо Переможець відсутній у вказаний час в місці розіграшу Призу за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, або вона не має можливості/бажання отримати Приз, визначається наступний Переможець 

6.4. Переможець пред’являє оригінал документа з  фотокарткою, що засвічує його особу, а саме – паспорт в місці розіграшу Призів. Пред’явлення оригіналу документа з  фотокарткою, що засвічує особу Переможця (паспорт), є обов’язковою умовою для отримання Призу. Також Переможець надає Виконавцю: • копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру; • оригінал розрахункового документу(чеку), що був зареєстрований в Акції, виключно для ознайомлення та перевірки дотримання Учасником Акції всіх умов Акції. • Інформацію щодо наявності закордонного паспорту або підтвердження його отримання в період подорожі (зазначений в п. 5.1.)  

6.5. Переможець Акції матиме можливість отримати Приз після перевірки Виконавцем оригіналу розрахункового документу (чеку), зазначеного Переможцем при реєстрації в Акції, а також за умови надання копії паспорту та ідентифікаційного номеру, у місці проведення розіграшу після проведення розіграшу (за умови відсутності заяви Переможця про повернення якісного Товару за розрахунковим документом (чеком), який став підставою для визначення Переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів») та підписання заяви-підтвердження про отримання Призу та згоди на обробку персональних даних, зазначених в п.6.13. Правил. У випадку подання Переможцем (або іншою особою) заяви про повернення Товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законодавством України та розірвання  при цьому договору купівлі-продажу, Переможець втрачає право на отримання Призу. 

6.6. Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається. 

6.7. З моменту отримання Призу/Призів, Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за випадкове знищення чи пошкодження Призів. 

6.8. Результати визначення Переможців після отримання ними Призів вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. 

6.9. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Призів, Замовник/ Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ Переможцями і прав на одержання Призів. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

6.10. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця. 

6.11. Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможців, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призів. 

6.12. Замовник/ Виконавець має право: - відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах; - відмовити у видачі Призу Переможцю, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Призу, згідно цих Правил. 6. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13.

6.13. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. 

6.14. Переможці, під час отримання Призів підписують з Виконавцем заяву-підтвердження про отримання Призів та згоди на обробку персональних даних, форми яких визначаються Виконавцем, на підставі яких Переможці Акції отримують Призи. 

6.15. Відмова Переможця від отримання Призу та/або підписувати Заяву-підтвердження, передбачену п. 6.14. цих Правил, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця права на отримання Призу та вважається відмовою Переможця від отримання ним Призу. У такому випадку право на отримання Призу переходить до резервного Переможця Акції згідно умов цих Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником та/або Виконавцем. 

6.16. У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу. 

6.17. Грошовий еквівалент Призу/Призів не видається, заміна Призу/Призів іншими товарами/ послугами не допускається. У будь-якому випадку відповідальність Замовника/Виконавця Акції обмежується сумою Призу. Увага! Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Призу переможця шляхом розміщення інформації на сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza та //vk.com/oceanplaza

7. Інші умови 

7.1. Замовник залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу та визначення Переможців, інші умови. Інформацію про змінену дату визначення Переможців можна буде дізнатися на офіційному сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza 

7.2. Замовник/Виконавець Акції не проводить повторне повідомлення Переможців про їх перемогу. 

7.3. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призів у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Призів. 

7.4. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання Переможцями Призів з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення Переможцями неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такі Переможці позбавляються права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації. 

7.5. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призів. 

7.6. Переможці погоджуються, що у разі отримання ними Призів, їх особисті дані, які були надані Замовнику, а також фіксація самого процесу вручення Призів, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможців, і таке використання ніяким чином Переможцям не оплачується. 

7.7. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцями Призів Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України. 

7.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. 

7.9.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється: 

7.9.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції є Замовник. 

7.9.2. Персональні дані Переможців обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

7.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 3.4 цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації. 

7.9.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних. 

7.9.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом. 

7.9.6. Персональні дані Переможців без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Призів. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

7.9.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення Призів, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. 

7.9.8. Переможці можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому він втрачає право на участь в Акції/отримання Призів. 

7.9.9. Переможці володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 

7.10. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції / Переможець тим самим надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних. 8. 9.

7.11. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за: - неотримання Переможцем Акції Подарунку Акції з вини самого Переможця Акції; - за відмову Переможця Акції від одержання Призу Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей; - інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції. Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій. 

7.12. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції. 

7.13. Проїзд до місця отримання Призу і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Призу та будь-які інші витрати Переможця оплачуються Головним переможцем, компенсації чи поверненню не підлягають. 

7.14. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.

Поділитися