Офіційні правила участі в рекламно-маркетинговій акції «Чорна п’ятниця»

8 Листопада 2021 — 28 Листопада 2021

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ

під назвою «Чорна п’ятниця»

(далі – «Офіційні умови» або «Правила»)

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов).

Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

1. Замовник та Виконавець Акції

1.1. Замовником рекламно-маркетингової Акції «Чорна п’ятниця»» (надалі – «Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ Молл Менеджмент», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176.

1.2. Виконавцем Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Профі ЕДЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62  

2. Основні положення Акції

2.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє - та правоздатність, в разі якщо в інтересах громадянина діє опікун/піклувальник, то опікун/піклувальник в момент реєстрації (п.4.3.) зобов’язаний поставити до відома, що він діє в інтересах свого підлеглого та вказати дані підлеглого.) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1)    особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років і не мають дозвіл батьків або законних піклувальників;

2)    особи, які не виконали умов цих Правил;

3)    нерезиденти України;

4)    власники та працівники Виконавця та Замовника або представники орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ «Оушен Плаза»), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до проведення Акції та обслуговування ТРЦ «Оушен Плаза», в тому числі рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, а також безпосередні члени їх родин.

Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Виконавця Акції, Замовника Акції, орендарів ТРЦ «Оушен Плаза».

5) будь-які юридичні особи та/або службові особи юридичної особи.

2.3. Акція проводиться на території ТРЦ «Оушен Плаза», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176 (далі – ТРЦ)  та триватиме у період з 10:00  26 листопада 2021 року до 21:00  28 листопада 2021 року (далі – «Період проведення Акції»).

3. Продукція, що бере участь в Акції

3.1. В Акції бере участь продукція усіх орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (надалі – «Товари»), крім Товарів, що реалізуються на території гіпермаркету «Ашан», перелік та місце розташування яких можна дізнатися на сайті ТРЦ або безпосередньо в ТРЦ на інформаційних стійках.

4. Умови та порядок участі в Акції

4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

4.2. В період проведення Акції здійснити покупку на суму від 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок), одним чеком з оплати Товарів в будь-яких магазинах (за виключенням мережі супермаркетів та гіпермаркетів мережі «Ашан»), що знаходяться на території ТРЦ «Оушен Плаза», що має бути обов’язково підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків), на яких мають бути чітко вказані місце (адреса) здійснення покупки, дата та сума покупки;

4.3. Зареєструвати розрахунковий документ, що підтверджує здійснення покупки, яка відповідає умовам Акції біля промо-стійки у промоутерів, отримавши печатку на чеці. Час роботи промоутерів вказані в п.4.9. цих Правил

До участі в Акції допускаються лише розрахункові документи (чеки) учасника Акції з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції, та Картки, що підтверджують реєстрацію в Акції, заповнені згідно умов цих Правил.

Не відповідають умовам Акції наступні розрахункові документи (фіскальні або товарні чеки):

-       які було отримано під час покупок, що були здійснені у період до 10 годин 00 хвилин 26 листопада 2021 року та після 21 годин 00 хвилин 28 листопада 2021 року;

-       неналежним чином оформлені з порушенням умов цих Правил;

4.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.5. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції.
4.6. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання  Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
4.7. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ «Оушен Плаза» протягом періоду проведення Акції.
4.8. Виконавець Акції має право вимагати в Учасника Акції пред'явити оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ «Оушен Плаза», в будь-який момент на свій розсуд.
4.9. Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційному сайті ТРЦ «Оушен Плаза» (http://oceanplaza.com.ua/), у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/OceanPlaza/) та у промоутерів в ТРЦ «Оушен Плаза» за адресою,  яка зазначена п. 2.3. Правил Акції, у строк з 26 листопада 2021 року по 28 листопада 2021року,  у наступні  години з 10:00 до 21:00, в період проведення Акції, зазначеного в п.2.3.

5. Призовий фонд Акції

5.1. Призами Акції є:
- Apple IPhone 13 PRO 128 gb – 1 шт.;

- сертифікати та гаджети від партнерів.  

5.2. Призовий фонд Акції обмежений. Активність закінчує свою роботу 28.11.2021 о 21:00, або після розіграшу останнього подарунку.

5.3 Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 7.1. цих Правил.
5.4. Замовник Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Замовником відповідно до вимог законодавства України.
5.5. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.
5.6. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції
5.7. Один Переможець Акції може отримати декілька Призів Акції, якщо це буде зумовлено відповідною кількістю виграшних анкет Учасника Акції в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.6 цих Правил.

6. Проведення розіграшу Призів:

6.1. Розіграш Призів проводиться біля стійки , у промоутерів. Учасник обирає серед багатьох ключів один ключ, та може відчинити сховище – де зберігається приз.

6.2 Щоб отримати приз учаснику необхідно пред’явити промоутеру:

●     копію свого паспорта або ID картки, водійського посвідчення чи документу в ДІЯ;

●     оригінал розрахункового документу(чеку/чеків), що був(були) зареєстрований в Акції, виключно для ознайомлення та перевірки дотримання Учасником  Акції всіх умов Акції;

6.3 На 1 особу припадає 1 можливість участі в розіграші за день. Тобто 1 особа може 3 рази прийняти участь в розіграші за весь період акції.

6.4. Переможець Акції матиме можливість отримати Приз після перевірки Виконавцем оригіналу розрахункового документу (чеку), зазначеного Переможцем при реєстрації в Акції, а також за умови надання копії паспорту та ідентифікаційного номеру, у місці вручення призів після проведення розіграшу (за умови відсутності заяви Переможця про повернення якісного Товару за розрахунковим документом (чеком), який став підставою для визначення Переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів») та підписання заяви-підтвердження про отримання Призу та згоди на обробку персональних даних. У випадку подання Переможцем (або іншою особою) заяви про повернення Товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законодавством України та розірвання  при цьому договору купівлі-продажу, Переможець втрачає право на отримання Призу.

6.5. Приз/Призи  поверненню чи обміну не підлягає.

6.6. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Призу/Призів, Замовник/ Виконавець  не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ Переможцем і прав на одержання Призу/Призів. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.7. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.

6.8. Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призу/Призів.

6.9. Замовник/ Виконавець має право:

-          відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

-          відмовити у видачі Призу/Призів Переможцю, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Призу/Призів, згідно цих Правил.

6.10 Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

6.11. Переможець, під час отримання відповідного Призу підписує з Виконавцем заяву-підтвердження про отримання Призу, та згоду на обробку персональних даних, форми яких визначаються Виконавцем, на підставі яких Переможець Акції отримує Приз.

6.12. Відмова Переможця від отримання Призу та/або підписувати Заяву-підтвердження, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє переможця права на отримання Призу та вважається відмовою переможця  від отримання ним Призу.

6.13. У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника,  Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю  жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу.

6.14. Заміна Призу іншими товарами/ послугами не допускається.

Увага! Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Переможця шляхом розміщення інформації на сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza

7. Інші умови

7.1. Замовник залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу/розіграшів та визначення Переможця, інші умови. Інформацію про змінену дату визначення Переможців можна буде дізнатися на офіційному сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza

7.2. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призу/Призів у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Призу/Призів.

7.3. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання Переможцем Призу з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення Головним переможцем неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Переможець позбавляється права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.4. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призів.

7.5. Переможець погоджується, що у разі отримання ним Призу, його особисті дані, які були надані Замовнику, а також фіксація самого процесу вручення Призу, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможця, і таке використання ніяким чином Переможцю не оплачується.

7.6. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Призу Акції / Головного Призу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

7.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.8.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.8.1. Власником персональних даних Переможців Акції є Замовник.

7.8.2. Персональні дані Переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.8.3. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний код, адреса реєстрації.

7.8.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.8.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
7.8.6. Персональні дані Переможця без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Призу. Окрім того, передача третім особам персональних даних переможця без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
7.8.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення Призу, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.8.8. Переможець може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому він  втрачає право на участь в Акції/отримання Призу.
7.9. Переможець володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.

7.10. У випадках, коли Виконавець при виконанні взятих на себе зобов’язань в межах проведення цієї Акції, здійснює будь-які операції, що відповідно до законодавства України підлягають оподаткуванню, Виконавець забезпечує сплату усіх передбачених чинним законодавством України податків, зборів та обов’язкових платежів, в тому числі податку з доходів фізичних осіб; складання та подання відповідної податкової звітності. Враховуючи умови цього пункту Переможець погоджується з тим, що сплата Виконавцем відповідних податків, зборів та обов’язкових платежів, в тому числі податку з доходів фізичних осіб не звільняє Переможця, відповідно до  ст.67 Конституції України та ст. 179 Податкового кодексу України, від подачі щорічної декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік.

7.11. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання  Переможцем Акції Подарунку Акції  з вини самого Переможця Акції;
- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції.
Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції  жодних компенсацій.
7.12. Під час проведення Акції  чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку  з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.13. Проїзд до місця отримання Призу і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Призу та будь-які інші витрати Переможця оплачуються Переможцем, компенсації чи поверненню не підлягають.
7.14. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.

Поділитися