Офіційні правила Турніру Cyber Ocean 2021

21 Вересня 2021 — 25 Вересня 2021

Офіційні правила Турніру Cyber Ocean 2021

1. Загальні положення

1.1. Цими Офіційними Правилами (далі — «Правила») визначається проведення ігрового турніру Cyber Ocean 2021 FIFA 1x1.

2. Дата і місце проведення Турніру

2.1. Турнір проходить 25 вересня 2021 року.

2.2. Турнір проходить в Ocean Plaza, Київ, вул. Антоновича 176

3. Загальні умови участі в Турнірі

3.1. В Турнірі можуть брати участь дієздатні фізичні особи, громадяни України, які постійно проживають на її території та на момент участі досягли 14 років  (далі — «Учасники»).

3.2. Загальна кількість гравців необмежена. Максимальна кількість одночасних гравців 2, що обираються Організатором за принципом першості та правильності реєстрації для участі у Турнірі.

3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Турнірі:

 • представники Організатора/Замовника/Виконавця Турніру, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Турніру

 • особи, які не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;

 • особи, які не виконали умови участі в Турнірі, порушили ці Правила;

 • нерезиденти України та особи без громадянства;

 • будь-які юридичні особи.

3.4. Участь в Турнірі неповнолітніх осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників.

3.5. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років беруть участь з дозволу одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника з урахуванням особливостей отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

4. Правила участі в Турнірі

4.1.1. Щоб взяти участь в Турнірі, Учасник має:

 • зареєструватися у представника організатора для участі в ігровому турнірі;

 • взяти участь в ігровому турнірі;

 • особа, яка взяла участь в Турнірі та стала переможцем  у фінальному ігровому турнірі 25 вересня, стає переможцем Турніру та отримує Приз з Призового фонду Турніру;

 • переможець Турніру буде оголошений 25 вересня.

4.2. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Турнірі.

4.3. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Турнірі (якщо надання такої інформації передбачене умовами Турніру), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Турнірі та звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.

4.4. Всі Учасники Турніру зобов'язуються бути одягнені в захисну медичну маску.

4.5. У разі виявлення Організатором Турніру протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Турніру, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Турнірі. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

4.6. Учасник Турніру, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Турнірі.

5. Ігрові правила

5.1. В ході Турніру будуть використовуватися наступні налаштування:Тривалість тайму: Плей-офф - 1 матч, 6 хвилин (тайм). Фінал - 1 матч, 6 хвилин (тайм) - до двох перемог.

 • Захист: тільки тактична.
 • Швидкість гри: нормальна.
 • Гра рукою: вимкнено.
 • Травми: вимкнено.
 • Погода: будь-яка.
 • Своя тактика: дозволено.
 • Камера: ТВ-Трансляція (Висота 20, зум 0, за домовленістю)
 • Стадіон: стадіон команди «господарів» або нейтральна арена.
 • Завдання гравцям: можна міняти.
 • Швидкі тактики: дозволені.
 • Перемикання на воротаря: заборонено.
 • Радар: включений.
 • Суддя: рандом.
 • Режим команд: Повернення до нормального режиму.
 • Команди: Будь-які (Крім Легенд).
За налаштування параметрів гри і індивідуальні налаштування управління до початку матчу відповідають обидва учасники. Якщо учасник побачив неточності, він зобов'язаний звернути увагу судді на некоректні налаштування.

6. Подарунковий фонд

6.1. Подарунковий фонд складається з 1 (одного) подарункового сертифікату, який дає право на отримання 1(одного) монітора 27 "Acer VG271P (UM.HV1EE.P04) (надалі – «Подарунок»).

5.1. Зовнішній вигляд, в тому числі колір Подарунку може відрізнятись від зображеного у рекламних матеріалах.

5.2. Організатор залишає за собою право обрати та/або змінити колір, модель Подарунку. 

6. Оголошення Переможця Турніру

6.1. Дата оголошення  Переможця: 25.09.2021

6.2. Переможець Турніру визначається серед Учасників, які виконали всі умови Турніру.

7. Персональні дані

7.1. Участь в Турнірі  є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Турніру, а у випадках передбачених цими Правилами одного з його батьків (усиновлювачів) або піклувальника, з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник та/або один з його батьків (усиновлювачів) або піклувальник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.

7.2. Своєю участю в Турнірі Учасник та, у випадках передбачених цими Правилами, один з його батьків (усиновлювачів) або піклувальник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Організатору/Замовнику Турніру на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як  Учасника,  у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Організатором/Замовником) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації.

7.3. Учасники Турніру та, у випадках передбачених цими Правилами, один з його батьків (усиновлювачів) або піклувальник самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Турніру ї своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.

7.4. Організатор/Замовник Турніру забезпечує захист персональних даних Учасників та, у випадках передбачених цими Правилами, одного з його батьків (усиновлювачів) або піклувальників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

8. Заключні положення

8.1. Інформація, що стала відома Організатору в рамках проведення Турніру, а саме інформація про адресу електронної пошти та персональної сторінки Учасника і, після закінчення проведення Турніру буде знищена.  

8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Турніру всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.

8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Турніру відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Турніру є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.4. Приймаючи участь в Турнірі Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Турніру та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:

 • обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Турніру;

 • безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Турніру з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);

 • безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Турніру та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

8.5. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Турніру, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку.

8.6. З моменту передачі Переможцеві Подарунку зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.

8.7. Організатор  не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Турніру персональних даних. Організатор  не несе відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.

8.8. Організатор Турніру не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Турніру, інші непідвладні контролю з боку Організатора Турніру обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

8.9. Організатор Турніру залишає за собою право:

 • припинити участь в Турнірі для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Турніру;

 • змінювати умови, строки проведення Турніру, порядок видачі Подарунку;

 • припинити, призупинити, скасувати проведення Турніру, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Турніру не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані:, технічними несправностями у мережах зв’язку та інтернет-підключення на місці проведення Турніру, технічними несправностями на місці проведення Турніру, які знаходиться за межами контролю Організатора Турніру та які впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Турніру;

 • проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Турніру Подарунку та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Організатора та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Турніру.

Поділитися