ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ «Чорна П’ятниця»

11 Листопада 2019 — 1 Грудня 2019
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ «Чорна П’ятниця»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ

«Чорна П’ятниця»

(далі – «Офіційні умови» або «Правила»)


Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов). 

Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.


1. Замовник та Виконавець Акції

1.1. Замовником рекламно-маркетингової Акції «Чорна П’ятниця» (надалі – «Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ Молл Менеджмент», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176. 

1.2. Виконавцем Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «РОКВУД ГРУП», що знаходиться за адресою:  м.Київ, вулиця Козелецька, будинок 24, офіс 10

2. Основні положення Акції 

2.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє - та правоздатність) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

  1. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;

  2. особи, які не виконали умов цих Правил;

  3. нерезиденти України;

  4. власники та працівники Виконавця та Замовника або представники орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ «Оушен Плаза»), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до проведення Акції та обслуговування ТРЦ «Оушен Плаза», в тому числі рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, а також безпосередні члени їх родин. 

Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Виконавця Акції, Замовника Акції, орендарів ТРЦ «Оушен Плаза».

5. будь-які юридичні особи.

2.3. Акція проводиться на території ТРЦ «Оушен Плаза», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176 (далі – ТРЦ) і триватиме з 15:00 12 листопада 2019 року до 21:30 29 листопада 2019 року включно (надалі – «Період проведення Акції»). Реєстрація припиняється о 21:30.

2.4. Розіграш відбудеться о 22:00 на головній сцені ТРЦ “Оушен Плаза”.


3. Продукція, що бере участь в Акції

3.1. В Акції бере участь продукція усіх орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (надалі – «Товари»), крім Товарів, що реалізуються на території гіпермаркету «Ашан».


4. Умови та порядок участі в Акції

4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

4.1.1. В період проведення Акції здійснити 1 (одну) або більше транзакцій, але не більше 3 (трьох) транзакцій, де кожна на суму від 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.), з оплати Товарів в будь-яких магазинах, що знаходяться на території ТРЦ (крім гіпермаркету «Ашан») на загальну суму від 1500,00 грн. (однієї тисячі п’ятисот гривень 00 копійок), тобто здійснити покупку товарів не більше, ніж 3 (трьома) чеками на загальну суму від 1 500,00 грн. (однієї тисячі п’ятисот гривень 00 копійок), що має бути обов’язково підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків);

4.1.2. пред’явити та зареєструвати розрахунковий документ/розрахункові документи (фіскальні або товарні, належно оформлені чеки), що підтверджують здійснення покупки, яка відповідає умовам Акції,  на 1-му поверсі ТРЦ. 

До участі в Акції допускаються лише розрахункові документи (чеки) учасника Акції з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції, та Картки, що підтверджують реєстрацію в Акції, заповнені згідно умов цих Правил. 


Не відповідають умовам Акції наступні розрахункові документи (фіскальні або товарні чеки):

  • які було отримано під час покупок, що були здійснені до 15 годин 00 хвилин 12 листопада   2019 року та після 21 годин 30 хвилин 29 листопада 2019 року;

  • не належним чином оформлені;

4.1.3. отримати та заповнити персональну реєстраційну анкету учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника - П.І.Б., контактний телефон, тощо (надалі – «Картка»).

Після того, як Картку буде заповнено учасником Акції відповідно до даних Правил, учасник Акції отримує право на участь у розіграші Призів Акції.

УВАГА! Один Учасник має можливість зареєструватися необмежену кількість разів для участі в Акції для отримання Призів Акції, зазначених в п.5.1. Правил, протягом всього періоду проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил. 

4.2. Усі Картки, заповнені належним чином, беруть участь у розіграші Призів Акції.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 

4.4. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції. За для цього учаснику акції обов’язково потрібно ознайомитись з законом про «Згоду на передачу та обробку персональних даних» та поставити підпис на призовому купоні, надаючи згоду на передачу та обробку персональних даних.

4.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання  Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

4.6. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ  протягом періоду проведення Акції.

4.7. Виконавець Акції має право вимагати в Учасника Акції пред'явити оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ, в будь-який момент на свій розсуд.


5. Призовий фонд Акції

   5.1. Призами Акції є: 

   5.1.1. Apple MacBook Air 13” /128 Gold MVFM2 -1 шт; iPhone 11 64 Gb red Apple - 2 шт; iPhone XR 64 Gb black Apple - 2 шт; Apple Watch Series 3 38 mm Space Grey - 2 шт;  iPad mini 64 Gb silver Apple 2019 - 1 шт; Беспроводная гарнитура Apple AirPods - 2 шт;

   5.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 5.1. цих Правил. Призи Акції призначені для особистого використання Учасниками Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення .

    5.3. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в пп.7.1. цих Правил.

   5.4. Замовник Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Замовником відповідно до вимог законодавства України.

   5.5. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

   5.6. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції/Головного Призу можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції.

    5.7. Переможець Акції може отримати відповідний Приз Акції лише один раз в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.6 цих Правил.


6. Проведення розіграшу Призів:

6.1. З 12 листопада по 29 листопада  2019 року за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, відбудеться розіграш Призів Акції. 

6.2. Визначення переможців Акції, які зможуть отримати Призи (надалі –Переможці), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток учасників, що приймають участь в Акції. 

6.3. Переможці будуть повідомлені про перемогу в Акції одразу в місці розіграшу. Присутність Переможців в місці розіграшу Призів є обов’язковою умовою для отримання Призів. Якщо він відсутній у вказаний час в місці розіграш Призу за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, або він не має можливості/бажання отримати Приз, визначається резервний переможець, який матиме можливість отримати Приз серед інших претендентів на переможця, які обираються відповідно до умов п.6.2. цих Правил, по черзі після Переможця.

6.4. Переможеці пред’являют оригінал документа з  фотокарткою, що засвічує його особу, а саме – паспорт в місці розіграшу Призу. Пред’явлення оригіналу документа з  фотокарткою, що засвідчує особу Переможця (паспорт), є обов’язковою умовою для отримання Призів.

Також Переможці надають Виконавцю:

  • копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру;

  • оригінал розрахункового документу(чеку), що був зареєстрований в Акції, виключно для ознайомлення та перевірки дотримання Учасником  Акції всіх умов Акції. 

6.5. Переможці Акції матимуть можливість отримати Призи після перевірки Виконавцем оригіналу розрахункового документу (чеку), зазначеного Головним переможцем при реєстрації в Акції, а також за умови надання копії паспорту та ідентифікаційного номеру, у місці проведення розіграшу після проведення розіграшу (за умови відсутності заяви переможця про повернення якісного Товару за розрахунковим документом (чеком), який став підставою для визначення переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів») та підписання заяви-підтвердження про отримання Призу та згоди на обробку персональних даних, зазначених в п.6.13. Правил. У випадку подання переможцем (або іншою особою) заяви про повернення Товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законодавством України та розірвання  при цьому договору купівлі-продажу, Головний переможець втрачає право на отримання Призу. 

6.6  Призи поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.

6.7. З моменту отримання Призу, Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за випадкове знищення чи пошкодження  Призу.

6.8. Головний переможець самостійно несе відповідальність за реєстрацію транспортного засобу в державних органах України та зобов’язується сплатити всі платежі та збори, що пов’язані з такою реєстрацією.

6.9. Результати визначення Переможців, які отримують Приз розіграшу, після отримання ними Призів вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. 

6.10  Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Призового фонду, Замовник/ Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ Переможцем і прав на одержання Головного Призу. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.11 Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця. 

6.12 Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням  Призу.

6.13 Замовник/ Виконавець має право:

  • відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

  • відмовити у видачі Призів Переможця, які не виконали умови, необхідні для отримання такого Призу, згідно цих Правил. 

6. 14 Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

6.15 Переможець, під час отримання відповідного Призу підписує з Виконавцем заяву-підтвердження про отримання Головного Призу, та згоди на обробку персональних даних, форми яких визначаються Виконавцем, на підставі яких Переможець Акції отримує Головний Приз.

6.16 Відмова Переможця від отримання Призу та/або підписувати Заяву-підтвердження, передбачену п. 6.13. цих Правил, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця права на отримання Призу та вважається відмовою Головного переможця  від отримання ним Призу. У такому випадку право на отримання Призу переходить до резервного Переможця Акції згідно умов цих Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником та/або Виконавцем.

6.17 У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника,  Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу.

6.18 Грошовий еквівалент Призу не видається, заміна Призу іншими товарами/ послугами не допускається.

У будь-якому випадку відповідальність Замовника/Виконавця Акції  обмежується сумою \ Призу.

Увага! Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення переможців шляхом розміщення інформації на сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza

7. Інші умови

7.1. Замовник залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу та визначення Переможця, інші умови. Інформацію про змінену дату визначення Головного переможця можна буде дізнатися на офіційному сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza

7.2. Замовник/Виконавець Акції не проводить повторне повідомлення Переможця про його перемогу.

7.3. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Призу.

7.4. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання переможцем Призу з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення переможцем неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий переможець позбавляється права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.5. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призу.

7.6. Переможець погоджується, що у разі отримання ним Призу, його особисті дані, які були надані Замовнику, а також фіксація самого процесу вручення Головного Призу, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Головного переможця, і таке використання ніяким чином Головному переможцю не оплачується.

7.7. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Головним переможцем Призу Акції / Головного Призу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. 

7.9.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.9.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції є Замовник. 

7.9.2. Персональні дані Переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 3.4 цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації.

7.9.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

7.9.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

7.9.6. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції та протягом півроку після проведення акції. Персональні дані Переможця будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення  Призу, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

7.9.7. Переможець володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.

7.10. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції / Переможець тим самим надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних.

7.11. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за: 

- неотримання  Переможцем Акції Подарунку Акції  з вини самого Переможця Акції;

- за відмову Переможця Акції  від одержання Подарунку Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;

- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції.

Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції  жодних компенсацій.

7.12. Під час проведення Акції  чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку  з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Головного переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

7.13. Проїзд до місця отримання Призу і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Призу та будь-які інші витрат переможця оплачуються переможцем, компенсації чи поверненню не підлягають.

7.14. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.