ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ «День Народження»

23 Вересня 2019 — 23 Жовтня 2019


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ

«День Народження»

(далі – «Офіційні умови» або «Правила»)


Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов). 

Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.


1. Замовник та Виконавець Акції

1.1. Замовником рекламно-маркетингової Акції «День Народження» (надалі – «Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ Молл Менеджмент», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176. 

1.2. Виконавцем Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНФІЛД», що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Глибочицька, будинок 72, новий корпус, приміщення 309

2. Основні положення Акції 

2.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє - та правоздатність) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

  1. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;

  2. особи, які не виконали умов цих Правил;

  3. нерезиденти України;

  4. власники та працівники Виконавця та Замовника або представники орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ «Оушен Плаза»), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до проведення Акції та обслуговування ТРЦ «Оушен Плаза», в тому числі рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, а також безпосередні члени їх родин. 

Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Виконавця Акції, Замовника Акції, орендарів ТРЦ «Оушен Плаза».

5. будь-які юридичні особи.

2.3. Акція проводиться на території ТРЦ «Оушен Плаза», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176 (далі – ТРЦ) і триватиме з 15:00 16 вересня  2019 року до 21:30  5 жовтня 2019 року включно (надалі – «Період проведення Акції»). Реєстрація припиняється о 21:30.

2.4. Розіграш відбудеться о 22:00 на головній сцені ТРЦ “Оушен Плаза”.

3. Продукція, що бере участь в Акції

3.1. В Акції бере участь продукція усіх орендарів ТРЦ «Оушен Плаза» (надалі – «Товари»), крім Товарів, що реалізуються на території гіпермаркету «Ашан».

4. Умови та порядок участі в Акції

4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

4.1.1. В період проведення Акції здійснити 1 (одну) або більше транзакцій, але не більше 3 (трьох) транзакцій, де кожна на суму від 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.), з оплати Товарів в будь-яких магазинах, що знаходяться на території ТРЦ (крім гіпермаркету «Ашан») на загальну суму від 1500,00 грн. (однієї тисячі п’ятисот гривень 00 копійок), тобто здійснити покупку товарів не більше, ніж 3 (трьома) чеками на загальну суму від 1 500,00 грн. (однієї тисячі п’ятисот гривень 00 копійок), що має бути обов’язково підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків);

4.1.2. пред’явити та зареєструвати розрахунковий документ/розрахункові документи (фіскальні або товарні, належно оформлені чеки), що підтверджують здійснення покупки, яка відповідає умовам Акції, біля інфо-стійки на 1-му поверсі ТРЦ. 

До участі в Акції допускаються лише розрахункові документи (чеки) учасника Акції з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції, та Картки, що підтверджують реєстрацію в Акції, заповнені згідно умов цих Правил. 

Не відповідають умовам Акції наступні розрахункові документи (фіскальні або товарні чеки):

  • які було отримано під час покупок, що були здійснені до 15 годин 00 хвилин 16 вересня 2019 року та після 21 годин 30 хвилин 5 жовтня 2019 року;

  • неналежним чином оформлені;

4.1.3. отримати та заповнити персональну реєстраційну анкету учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника - П.І.Б., контактний телефон, тощо (надалі – «Картка»).

Після того, як Картку буде заповнено учасником Акції відповідно до даних Правил, учасник Акції отримує право на участь у розіграші Призів Акції.

УВАГА! Один Учасник має можливість зареєструватися необмежену кількість разів для участі в Акції для отримання Призів Акції, зазначених в п.5.1. Правил, протягом всього періоду проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил. 

4.2. Усі Картки, заповнені належним чином, беруть участь у розіграші Призів Акції.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 

4.4. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції. За для цього учаснику акції обов’язково потрібно заповнити та підписати «Згоду на передачу та обробку персональних даних».

4.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання  Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

4.6. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ  протягом періоду проведення Акції.

4.7. Виконавець Акції має право вимагати в Учасника Акції пред'явити оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ, в будь-який момент на свій розсуд.

5. Призовий фонд Акції

5.1. Призами Акції є: 

5.1.1. Автомобіль SUZUKI VITARA (надалі – Головний Приз) – 1 штука. 

5.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 5.1. цих Правил. Головний Приз Акції призначений для особистого використання Учасниками Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

5.3. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в пп.7.1. цих Правил.

5.4. Замовник Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Замовником відповідно до вимог законодавства України.

5.5. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

5.6. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції/Головного Призу можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції.

5.7. Переможець Акції може отримати відповідний Приз Акції лише один раз в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.6 цих Правил.

6. Проведення розіграшу Призів:

6.1. З 16 вересня по 5 жовтня  2019 року за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, відбудеться розіграш Призів Акції. 

6.2. Визначення переможця Акції, який зможе отримати Головний Приз (надалі – Головний переможець), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток учасників, що приймають участь в Акції, під час якого визначаються 5 (п’ять) Учасників Акції, які стануть претендентами на Головного переможця. Такі 5 (п’ять) претендентів на Головного переможця по черзі витягують з колби, наданої ведучим розіграшу, ключі від автомобілів, з котрих тільки одні ключі підійдуть до Головного Призу. Претендент на Головного переможця, який витягне з колби, наданої ведучим розіграшу, одні ключі, які підійдуть до Головного Призу, стає Головним переможцем.

6.3. Головний переможець буде повідомлений про перемогу в Акції одразу в місці розіграшу. Присутність Головного переможця в місці розіграшу Головного Призу є обов’язковою умовою для отримання Головного Призу. Якщо він відсутній у вказаний час в місці розіграшу Головного Призу за адресою, зазначеною у пункті 2.3. Правил, або він не має можливості/бажання отримати Головний приз, визначається резервний Головний переможець, який матиме можливість отримати Головний Приз серед інших претендентів на Головного переможця, які обираються відповідно до умов п.6.2. цих Правил, по черзі після Головного переможця.

6.4. Головний переможець пред’являє оригінал документа з  фотокарткою, що засвічує його особу, а саме – паспорт в місці розіграшу Головного Призу. Пред’явлення оригіналу документа з  фотокарткою, що засвідчує особу Головного переможця (паспорт), є обов’язковою умовою для отримання Головного Призу.

Також Головний переможець надає Виконавцю:

  • копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру;

  • оригінал розрахункового документу(чеку), що був зареєстрований в Акції, виключно для ознайомлення та перевірки дотримання Учасником  Акції всіх умов Акції. 

6.5. Головний переможець Акції матиме можливість отримати Головний Приз після перевірки Виконавцем оригіналу розрахункового документу (чеку), зазначеного Головним переможцем при реєстрації в Акції, а також за умови надання копії паспорту та ідентифікаційного номеру, у місці проведення розіграшу після проведення розіграшу (за умови відсутності заяви Головного переможця про повернення якісного Товару за розрахунковим документом (чеком), який став підставою для визначення Головного переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів») та підписання заяви-підтвердження про отримання Головного Призу та згоди на обробку персональних даних, зазначених в п.6.13. Правил. У випадку подання Головним переможцем (або іншою особою) заяви про повернення Товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законодавством України та розірвання  при цьому договору купівлі-продажу, Головний переможець втрачає право на отримання Головного Призу. 

6.6. Головний Приз  поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.

6.7. З моменту отримання Головного Призу, Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за випадкове знищення чи пошкодження Головного Призу.

6.8. Головний переможець має право отримати Головний Приз після  підписання трьохстороннього договору купівлі-продажу Автомобіля (Головного Призу) з Виконавцем Акції та Партнером Акції ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АВТО ІНТЕРНЕШНЛ», ЯКЕ ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ ІНОЗЕМНОМУ ІНВЕСТОРУ та акту приймання-передачі Головного Призу.

6.9. Головний переможець самостійно несе відповідальність за реєстрацію транспортного засобу в державних органах України та зобов’язується сплатити всі платежі та збори, що пов’язані з такою реєстрацією.

6.10. Результати визначення Головного переможця, який отримає Головний Приз, після отримання ним Головного Призу вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. 

6.11. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Головного Призу, Замовник/ Виконавець  не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ Головним переможцем і прав на одержання Головного Призу. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.12. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.

6.13. Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Головного переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Головного Призу.

6.14. Замовник/ Виконавець має право:

  • відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

  • відмовити у видачі Головного Призу Головному переможця, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Головного Призу, згідно цих Правил. 

6.15. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

6.16. Головний переможець, під час отримання відповідного Головного Призу підписує з Виконавцем заяву-підтвердження про отримання Головного Призу, та згоди на обробку персональних даних, форми яких визначаються Виконавцем, на підставі яких Переможець Акції отримує Головний Приз.

6.17. Відмова Головного переможця від отримання Головного Призу та/або підписувати Заяву-підтвердження, передбачену п. 6.13. цих Правил, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Головного переможця права на отримання Головного Призу та вважається відмовою Головного переможця  від отримання ним Головного Призу. У такому випадку право на отримання Головного Призу переходить до резервного Переможця Акції згідно умов цих Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником та/або Виконавцем.

6.18. У разі вiдсутностi у Головного переможця можливості/бажання використати/отримати Головний Приз з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника,  Виконавець /Замовник не сплачують Головному переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Головного Призу.

6.19. Грошовий еквівалент Головного Призу не видається, заміна Головного Призу іншими товарами/ послугами не допускається.

У будь-якому випадку відповідальність Замовника/Виконавця Акції  обмежується сумою Головного Призу.

Увага! Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Головного переможця шляхом розміщення інформації на сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza

7. Інші умови

7.1. Замовник залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу та визначення Головного переможця, інші умови. Інформацію про змінену дату визначення Головного переможця можна буде дізнатися на офіційному сайті: www.oceanplaza.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OceanPlaza

7.2. Замовник/Виконавець Акції не проводить повторне повідомлення Головного переможця про його перемогу.

7.3. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Головного Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Головного Призу.

7.4. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання Головним переможцем Головного Призу з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення Головним переможцем неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Головний переможець позбавляється права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.5. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Головного Призу.

7.6. Головний переможець погоджується, що у разі отримання ним Головного Призу, його особисті дані, які були надані Замовнику, а також фіксація самого процесу вручення Головного Призу, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Головного переможця, і таке використання ніяким чином Головному переможцю не оплачується.

7.7. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Головним переможцем Призу Акції / Головного Призу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. 

7.9.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.9.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції є Замовник. 

7.9.2. Персональні дані Головного переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 3.4 цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації.

7.9.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

7.9.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

7.9.6. Персональні дані Головного переможця без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Головного Призу. Окрім того, передача третім особам персональних даних Головного переможця без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.9.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Головного переможця будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення Головного Призу, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

7.9.8. Головний переможець може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому він  втрачає право на участь в Акції/отримання Головного Призу. 

7.9.9. Головний переможець володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.

7.10. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції / Головний переможець тим самим надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних.

7.11. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за: 

- неотримання  Переможцем Акції Подарунку Акції  з вини самого Переможця Акції;

- за відмову Переможця Акції  від одержання Подарунку Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;

- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції.

Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції  жодних компенсацій.

7.12. Під час проведення Акції  чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку  з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Головного переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

7.13. Проїзд до місця отримання Головного Призу і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Головного Призу та будь-які інші витрати Головного переможця оплачуються Головним переможцем, компенсації чи поверненню не підлягають.

7.14. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.